Visok stepen kvaliteta proizvoda

Pločasti materijali visokog kvaliteta

Drvo kao građevinski materijal je primjenjivan od najranijih vremena. Pored kamena to je bio osnovni materijal za građenje kojeg je čovjek koristio dugi niz godina. Osim za građenje svojih domova i ostalih pomoćnih objekata, čovjek je koristio, a i danas koristi drvo za izradu ostalih predmeta za podmirivanje potreba svakodnevnog života (za namještaj, galanteriju, alatke, ukrasne predmete i sl.).

Poslednjih decenija tempo povećanja proizvodnje drveta ne može pratiti tempo porasta stanovništva. Taj raskorak je sve veći i osjeća se sve više i na drvnom tržištu. Da bi se ublažio deficit drveta, potrebno je maksimizirati iskorišćenost drvne sirovine. To se postiže proizvodnjom pločastog materijala na bazi drveta uslojene i usitnjene strukture.